"EL QUITE"

  • Dades tècniques:

  • Autor: Ferran Ventura
  • Títol: "El Quite"
  • Dimensions: 320x 190x140 cm.
  • Material: Marbre blanc "El Tranco" Pedrera Macael (Almeria)
  • Tècnica : Escultura en talla directa. Obra original i única.
  • Pes aproximat: 9000/10.000 kg.
  • Any d'execució: 1988-1991.